Kênh Camera Tư Vấn

CÁC GIẢI PHÁP

Công nghệ tiên tiến | Chất lượng đáng tin cậy | Dịch vụ từ đầu đến cuối

Giao thông đường bộ

Đổi mới bảo mật thực thi giao thông

Là một hệ thống đã được chứng minh là có thể cứu sống, Hệ thống Giao thông Thông minh (ITS) được triển khai rộng rãi tại các thành phố trên toàn thế giới. Hệ thống thực thi giao thông là một thành phần quan trọng của ITS, không chỉ giúp người lái xe nâng cao nhận thức khi lái xe mà còn tạo thêm nguồn thu từ tiền phạt để hỗ trợ tài chính cho một hệ thống thực thi bền vững, phát triển và được duy trì tốt. Giải pháp Thực thi An toàn Đường bộ Dahua là một bộ công cụ độc đáo và toàn diện có thể phát hiện nhiều trường hợp vi phạm giao thông để cải thiện hiệu quả và độ an toàn trên đường.

Tổng quan về giải pháp

Chi tiết giải pháp

Tính năng giải pháp

• Giảm thiểu tai nạn giao thông bằng cách nâng cao nhận thức của người lái xe về các quy định giao thông thông qua việc phát hiện và thực thi vi phạm hiệu quả.
• Các công nghệ tiên tiến như LPR và tìm kiếm mờ làm giảm nhu cầu nhân lực cho lực lượng cảnh sát trong khi tăng hiệu quả thực thi.
• Tạo doanh thu từ tiền phạt để tài trợ cho một hệ thống thực thi bền vững, đang phát triển và được duy trì tốt.

 

Cấu trúc hệ thống