Kênh Camera Tư Vấn

CÁC GIẢI PHÁP

Công nghệ tiên tiến | Chất lượng đáng tin cậy | Dịch vụ từ đầu đến cuối

Dầu khí & gas

An ninh Dầu khí


Dầu mỏ và khí đốt tự nhiên là những nguồn năng lượng quan trọng. Quá trình kinh doanh phức tạp và bao gồm thăm dò, khoan và xây dựng mỏ dầu, vận chuyển tài nguyên, lọc dầu, lưu trữ và bán hàng. Hơn nữa, nhiên liệu dễ cháy và nổ, tạo ra một thách thức để đảm bảo an ninh của toàn bộ quá trình.

Do đó, nhu cầu cấp thiết là phải xây dựng một hệ thống an ninh toàn diện để nâng cao ngành năng lượng trên mọi phương diện quản lý, giám sát, cảnh báo sớm và điều tra tai nạn được tiêu chuẩn hóa để ngăn ngừa tai nạn. Đồng thời, nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho lực lượng cứu hộ là rất cao, nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn và giảm thiểu tổn thất.

Dahua cung cấp giải pháp end-to-end chuyên nghiệp cho các ứng dụng khác nhau theo yêu cầu của ngành năng lượng trong việc xây dựng một hệ thống an ninh trực quan hoàn chỉnh để đảm bảo an ninh và hoạt động ổn định của toàn bộ quy trình kinh doanh.

Tổng quan về giải pháp

 

Đường ống và trạm

 

Xe chở dầu

 
 
 

Trạm xăng

 
 
 

Nhà máy lọc dầu

 
 

Thăm dò & mỏ dầu

 
 
 

Chi tiết giải pháp

Thăm dò & mỏ dầu

Đường ống và trạm

Nhà máy lọc dầu

Xe chở dầu

Trạm xăng